Voortgang GEO-traject Nunspeet

Zoals wij u reeds eerder lieten weten, zijn wij op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet druk doende om het GEO-certificaat te behalen. Dit certificaat is een wereldwijd geaccepteerde milieukenmerk voor het duurzaam exploiteren van golfbanen. Hierbij komt niet alleen het baanonderhoud aan de orde, maar wordt de gehele bedrijfsvoering onder de loep genomen om te onderzoeken waar het mogelijk is om verder te verduurzamen.


We vinden het duurzaam beheren van onze golfbaan erg belangrijk, niet in de laatste plaats omdat we als golfbranche voor de uitdaging staan om alle golfbanen vanaf 2020 te onderhouden zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Afgelopen winter hebben wij veel tijd gestoken in het inventariseren van de huidige situatie en in het vaststellen van onze visie op duurzaamheid. Alle stukken zijn nu aangeleverd en begin juli zal onze baan door een deskundige worden geauditeerd. Als alles goed gaat worden onze inspanningen beloond en ontvangen we rond september onze GEO-certificering! We houden u op de hoogte.