De das

De das (Meles meles) is het grootste voorkomende landroofdier in Nederland en behoort tot de familie der marterachtigen. De das heeft een brede kop, een zwaargebouwd gedrongen lichaam en stevige tenen met lange, gekromde nagels, waarmee hij uitstekend kan graven.


Dassen zijn nachtdieren en verlaten pas in de schemering hun burcht. Met de neus aan de grond schuifelen ze het territorium rond, op zoek naar langzaam bewegende prooien en plantaardig voedsel. De das is een alleseters en een slechte jager. Ze eten dat wat ze direct voor de neus tegenkomen. Door hun luidruchtige manier van foerageren ontsnapt vrijwel alles wat alert is. Hierdoor bestaan hun maaltijden voornamelijk uit regenwormen die ze 's nachts in weilanden en open gebieden opsporen. Verder eten ze bosvruchten, gevallen fruit, noten, eikels, knollen, maïs, koren, paddenstoelen, knaagdieren, slakken, kevers en hommel- en wespenbroed. In bermen, akkerranden en slootkanten wroet de das vaak naar kevers en insectenlarven. Een das eet 400-600 gram per dag en het duurt vaak uren voordat hij genoeg voedsel heeft gevonden.

 

Dassenburchten op Het Rijk

De das leeft in allerlei soorten biotopen, met een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen bewoont hij de dassenburcht op de helling van het bronbos. Omdat hij overdag in zijn burcht van ondergrondse tunnels verblijft, is het moeilijk na te gaan hoeveel dassen er exact in deze burcht wonen. Analyse van de beelden van de natuurcamera buiten de burcht, doen de aanwezigheid van één paartje vermoeden. Op Golfbaan Het Rijk van Margraten is de dassenburcht gelegen in het dicht begroeide gebied tussen hole 13 en 14.

 

Zowel dassen als hun leefgebied zijn in Nederland beschermd onder de Flora en Faunawet. Voor u als golfer betekent dit dat u zowel op Het Rijk van Nijmegen als Het Rijk van Margraten verzocht wordt om de bosjes waarin de burchten gevestigd zijn, niet te betreden.

 

#Duurzaam golfbaanbeleid, Landschap & Biotopen