Het Rijk van Margraten GEO-gecertificeerd

Op zaterdag 16 september hebben wij het felbegeerde GEO-certificaat in ontvangst mogen nemen! Dit wereldwijd erkende milieukeurmerk vormt het onafhankelijke bewijs dat het golfbaanbeheer van Golfbaan Het Rijk van Margraten duurzaam is.

Hans Blaauw, Algemeen Directeur Het Rijk Golfbanen: "Ik vind het belangrijk dat wij als Het Rijk Golfbanen continu investeren in duurzaamheid. Ik ben dan ook erg trots op het team van Golfbaan Het Rijk van Margraten! Na een jaar van actief inventariseren, evalueren en ontwikkelen hebben zij een fantastisch resultaat weten te behalen. Alle vier onze golfbanen zijn nu in het bezit van het GEO-certificaat en hiermee hebben wij bewezen dat ook een commerciële organisatie als Het Rijk ecologie serieus neemt. Een belangrijke eerste stap naar een nog duurzamere toekomst!”

Duurzaam golfbaanbeleid, GEO & Committed to Green

Het doel van duurzaam golfbaanbeleid is het behalen van een optimale speelkwaliteit die in goede harmonie is met de natuurlijke omgeving, de economische gezondheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de golfbaan. Landschap & biotopen, Water, Energie & hulpbronnen, Product- & ketenbeheer, Milieukwaliteit, Mens & samenleving zijn hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden. Met Committed to Green heeft de NGF een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren, bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd.

Martin Snider, Directeur Golfbaan Het Rijk van Margraten: "Het GEO-proces is zowel een bewustwordingsproces als een kwaliteitscontrole systeem. Het heeft ons gestimuleerd om kritisch naar onze handelingen te kijken en te bepalen wat beter kan. In ons geval heeft dit een gedegen werkplan opgeleverd, met helder geformuleerde doelen die wij in de komende drie jaar willen realiseren. Het versterken van de natuur binnen de golfbeleving en het uitdragen van de ecologische en historische waarden op en om de golfbaan zijn hierbij belangrijke speerpunten. Hiernaast willen we binnen de golfsport in Nederland een voorbeeld rol vervullen in het kader van de Green Deal en het toekomstige verbod op het gebruik van pesticiden.”