Het Rijk van Nijmegen GEO-gecertificeerd

Op donderdag 16 juni 2016 heeft Golfbaan Het Rijk van Nijmegen het felbegeerde GEO-certificaat uit handen van Marieke van Rhijn, voorzitter NGF Commissie Duurzaam!Golf, in ontvangst mogen nemen. Het wereldwijd geaccepteerde milieukenmerk vormt het onafhankelijke bewijs dat het golfbaanbeheer van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen duurzaam is.

 

Hans Blaauw, Algemeen Directeur Het Rijk Golfbanen: "Ik vind het belangrijk dat wij als Het Rijk Golfbanen continu investeren in duurzaamheid. Ik ben dan ook erg trots op het team van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. Na een jaar van actief inventariseren, evalueren en ontwikkelen hebben zij een fantastisch resultaat weten te behalen. Hiermee hebben we bewezen dat ook een commerciële baan ecologie serieus neemt. Een belangrijke stap voor de toekomst! Onze overige drie golfbanen, Het Rijk van Nunspeet, Margraten en Sybrook, zijn nu hun eerste stappen aan het zetten, zodat ook zij voor het eind van 2017 het GEO-certificaat in ontvangst kunnen nemen."

Duurzaam golfbaanbeleid, GEO & Committed to Green

Het doel van duurzaam golfbaanbeleid is het behalen van een optimale speelkwaliteit die in goede harmonie is met de natuurlijke omgeving, de economisch gezondheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de golfbaan. Landschap & biotopen, Water, Energie & hulpbronnen, Product- & ketenbeheer, Milieukwaliteit, Mens & samenleving zijn hierbij de belangrijkste zes aandachtsgebieden. Met Committed to Green heeft de NGF een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren, bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd.

Gerhard Teunissen, Hoofd Greenkeeping Golfbaan het Rijk van Nijmegen: "Het GEO-proces is zowel een bewustwordingsproces als een kwaliteitscontrole systeem. Het heeft ons gestimuleerd om kritisch naar onze handelingen te kijken en te bepalen wat beter kan. In ons geval heeft dit een gedegen werkplan opgeleverd, met helder geformuleerde doelen die wij in de komende drie jaar willen realiseren. Het versterken van de natuur binnen de speelbeleving en het uitdragen van de ecologische en historische waarden op en om de golfbaan zijn hierbij belangrijke speerpunten. Hiernaast willen we binnen de golfsport in Nederland een voorbeeld rol vervullen in het kader van de Green Deal en het toekomstige verbod op het gebruik van pesticiden.”


#Duurzaam golfbaanbeleid