Greengras op Het Rijk van Nunspeet

Dat greens vragen om veel aandacht en onderhoud is een gegeven. Klimaat en ondergrond zijn belangrijke factoren evenals het type gras. Op de greens van Golfbaan Het Rijk van Nunspeet komen momenteel twee soorten gras voor: Straatgras en Wit Struisgras.

Straatgras

Straatgras (Poa Annua) is een van de meest voorkomende grassoorten dat zichzelf razendsnel kan voortplanten. Door haar korte wortels verdraagt het betreding matig tot slecht en kan het eenvoudig beschadigen. Dit kan de spelkwaliteit van de green behoorlijk naar beneden brengen. Maar Straatgras heeft meer nadelen: de optische kwaliteit is zeer slecht (het verkleurt bij een matige voedingstoestand), het begint overdadig te bloeien in tijden van droogte en het is erg gevoelig voor ziektes en schimmels. Om Straatgras gezond te houden zijn grote hoeveelheden water en meststoffen nodig. Duurzaam grasbeheer is niet mogelijk en dit is met het oog op de toekomst wel wenselijk!

Wit Struisgras

Wit Struisgras (Agrostis Stolonifera) is een gecultiveerd gras en uiterst geschikt voor golfgreens. Dankzij lange wortels zit deze grassoort stevig in de grond en is het minder gevoelig voor droge periodes. Hiernaast heeft Wit Struisgras een fantastische aanblik en is het goed bestand tegen zeer kort maaien, wat de spelkwaliteit op de green zeer hoog maakt. Ondanks dat Wit Struisgras minder gevoelig is voor schimmels, vraagt het om intensief onderhoud. Constante aandacht is belangrijk om ziektes en viltopbouw tegen te gaan. Teveel vilt leidt immers tot een slechte doorworteling en dat kan weer tot voedingstekorten en verminderde wateropname leiden.

Greengrasbeheer met het oog op de toekomst

Omdat we er op Het Rijk van Nunspeet naar toe willen dat wij onze golfbaan in de toekomst chemievrij kunnen beheren, is het belangrijk dat we steeds meer “goede” grassen op onze greens krijgen. Concreet betekent dit dat we de hoeveelheid Straatgras terug willen dringen en de groei van Wit Struisgras bevorderen. Om dit te bewerkstelligen worden onze greens regelmatig doorgezaaid met Wit Struisgras. Hiernaast wordt er geprikt voor beluchting en gedrest met zand om viltvorming tegen te gaan. Op deze wijze bieden we deze gewenste grassoort, die weinig milieubelastende stoffen nodig heeft, optimale groeikansen!

 

#Duurzaam golfbaanbeleid, Milieukwaliteit