Schapenbegrazing op Het Rijk van Nijmegen

Schapenbegrazing op de golfbaan Rijk van Nijmegen in 2019

Opgetekend door Bart Willers van Natuur- en Landschapsbeheer Op Dreef te Groesbeek, op 25 september 2019.


Sinds december 2018 worden droog schraalgrasland met bloemenmengsels, vochtig grasland en ruigte (langs de Siep), heischraal grasland en heide begraasd middels periodieke begrazing met een schaapskudde. Doel van de begrazing is het ontwikkelen en in standhouden van bloemrijk grasland en heischrale vegetaties met een open structuur vrij van ongewenste boom- en braamopslag. Daarnaast het is bevorderen van geschikt biotoop (zowel in de zomer als in de winter) voor sluipwespen en andere predatoren van engerlingen, emelten en eikenprocessierups een bijkomend doel.
 
 
Sterk grazige, verruigde en verboste delen met vergraste en vervilte heischrale vegetatie worden opengegraasd met als resultaat kiemingsplekjes voor Struikhei en bloeiende kruiden. Daar profiteren niet alleen insecten als vlinders en bijen en de Zandhagedis van, maar het ziet er ook vrolijker uit! De kudde die in het voorjaar is ingezet was circa 250 dieren groot, momenteel wordt begraasd met een selecte groep van circa 120 (fok)ooien waarbij 5 rammetjes zijn toegevoegd. Passend bij deze streek wordt gewerkt met het ras Kempische heideschaap, een sober ras dat goed gedijt op schralere vegetatie. Alle delen zullen in tijdelijke rasters (flexinetten) begraasd worden, om betreding van kwetsbare delen op de golfbaan tot een minimum te beperken en voldoende graasdruk te kunnen zetten op delen waar dit nodig is. Verplaatsing tussen de te begrazen delen vindt met de een of meerdere border collies plaats.