Golfbaan Het Rijk van Sy-Brook

Golfbaan Het Rijk van Sybrook dankt haar naam aan de vele uitdagende waterpartijen die in de baan geïntegreerd zijn. Een brook is een smalle stroom water, een soort beekje eigenlijk. U komt deze beekjes geregeld tegen tijdens uw golfronde op Het Rijk van Sybrook, vooral als u de bosrijke luscombinatie Noord-Zuid speelt. Naast dat de “brookjes” op Het Rijk van Sybrook u als golfer een leuke speluitdaging bieden, vormen zij een belangrijk leefgebied voor zoetwater macrofauna. 

Natuur Brook golfbanen

Macrofauna op Het Rijk van Sybrook 

Macrofauna is een verzamelnaam voor ongewervelde dieren die met het 'blote' oog te zien zijn. Het betreft kleinere, zonder loep zichtbare dieren die in en om het water leven. Een aantal hiervan, zoals het bootsmannetje, de geelgerande watertor en het schaatsenrijdertje, leeft boven het wateroppervlak en is hierdoor goed te zien. Het bootsmannetje herkent u aan zijn zwemgedrag: hij zwemt op zijn rug en roeit vooruit met twee poten, waardoor hij een beetje op een roeiboot lijkt. De geelgerande watertor, te herkennen aan zijn zwartgroene kleur en de gele rand langs zijn dekschilden, is een bijzonder diertje omdat hij opvallend veel kan. Hij kan zwemmen, duiken, lopen, vliegen en helaas ook bijten. Het schaatsenrijdertje is het enige diertje dat daadwerkelijk óp het water leeft. Omdat hij erg klein is en speciale poten heeft, kan hij als het ware over het water schaatsen zonder erin te vallen. Met zijn middelste poten zet hij af op het water en met zijn achterste poten stuurt hij. 

Onder het wateroppervlak komen macrofauna ook veelvuldig voor. Ze zijn moeilijker zichtbaar omdat ze meestal op de bodem leven, min of meer verborgen tussen stenen, waterplanten, takken of wortels. Deze macrofauna, zoals waterpissebedden en aasgarnaaltjes, vormt een belangrijke bron van voedsel voor vissen.