GEO certificering


Tussen 2016 en 2017 hebben alle vier de golfbanen van Het Rijk het GEO duurzaamheid certificaat in ontvangst mogen nemen. Op alle aspecten van de GEO certificering is in de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, waardoor alle banen in 2020 een hercertificering hebben ontvangen. De ontvangst van het wereldwijd erkende milieukeurmerk vormt het onafhankelijke bewijs dat de wijze waarop Het Rijk Golfbanen onderneemt duurzaam is.  

Het doel van duurzaam golfbaanbeleid is het behalen van een optimale speelkwaliteit die in goede harmonie is met de natuurlijke omgeving, de economische gezondheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de golfbaan. Landschap & biotopen, Water, Energie & hulpbronnen, Product- & ketenbeheer, Milieukwaliteit en Mens & samenleving zijn hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden. Met Committed to Green heeft de NGF een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren, bewust om te gaan met natuur en milieu.  

Hans Blaauw, Algemeen Directeur Het Rijk Golbanen:  
"Het GEO-proces is zowel een bewustwordingsproces als een kwaliteitscontrole systeem. Het heeft ons gestimuleerd om kritisch naar onze handelingen te kijken en te bepalen wat beter kan. In ons geval heeft dit een 4-tal gedegen werkplannen opgeleverd, met helder geformuleerde doelen die wij in de komende jaren willen realiseren. Het versterken van de natuur binnen de golfbeleving en het uitdragen van de ecologische en historische waarden op en om de golfbaan zijn hierbij belangrijke speerpunten. Hiernaast wil Het Rijk Golfbanen binnen de golfsport in Nederland een voorbeeld rol vervullen in het kader van de Green Deal en het toekomstige verbod op het gebruik van pesticiden.”