Landschap Het Rijk van Sybrook

Golfbaan Het Rijk van Sybrook ligt op een oud landgoed in een bosrijk gebied. Verschillende holes worden omsloten door prachtige bospercelen terwijl andere uitzicht bieden op een typisch Twents coulisselandschap. Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat door de beplanting het karakter van een toneel met coulissen heeft. Deze beplanting bestaat vooral uit meidoornhagen en houtwallen. Houtwallen zijn aarden wallen, dichtbegroeid met bomen en struiken, die vanaf de 11de eeuw werden aangelegd door boeren. 

Het Rijk van Sybrook coulisselandschap houtwal meidoornheg

Vroeger, toen er nog geen prikkeldraad was, gebruikten boeren houtwallen om het vee binnen, en wild buiten hun terrein te houden. Houtwallen moesten dus vooral ondoordringbaar voor koeien, paarden of schapen zijn. Tegenwoordig zijn veel oude houtwallen helemaal of bijna uit het landschap verdwenen. Tijdens uw golfronde op Het Rijk van Sybrook heeft u met name op de buitenste holes zicht op een paar mooie oude houtwallen. Deze wallen worden allang niet meer gebruikt als afbakening, maar vormen vooral een belangrijk leefgebied voor vogels, kleine knaagdieren en beschermde diersoorten.