Mens & samenleving

Een duurzaam personeelsbeleid staat bij Het Rijk Golfbanen hoog in het vaandel. Medewerkers bij Het Rijk Golfbanen moeten kunnen rekenen op een veilige en gezonde werkomgeving. Zo wordt er om de gezondheid van medewerkers te bevorderen bijvoorbeeld jaarlijks een vitaliteitsbudget beschikbaar gesteld. Dat wordt onder andere besteed aan persoonlijke (online) trainingen, het fietsplan, bedrijfsfitness, maar ook aan fruit op het werk.

Daarnaast vinden we het erg belangrijk om iedereen kansen te bieden. Zo geven we op onze golfbanen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans om te participeren, zowel zelfstandig als met begeleiding. Zo werken er bijvoorbeeld collega's met een arbeidsbeperking in de buitendienst en in de afwas. Door de werkzaamheden zo goed mogelijk op de medewerker af te stemmen, wordt er een fijne en veilige werkomgeving gecreëerd.