Romeins clubhuis Het Rijk van Margraten

Mens & Samenleving is een aandachtsgebied van duurzaam golfbaanbeleid. Omdat "golfers bewust maken van de geschiedenis van de omgeving waarin gespeeld wordt"  hier onderdeel van is, vertellen wij u graag meer over de Romeinse oorsprong van het clubhuis van Het Rijk van Margraten. Wie denkt dat architect Manuel Op 't Root zich heeft laten leiden door willekeur, heeft het namelijk mooi mis! Het ontwerp van ons clubhuis is gebaseerd op de Romeinse villa Backerbosch die hier ooit gestaan heeft. Dit indrukwekkende villacomplex werd gebouwd in de 1e of 2e eeuw na Christus en was volgens sommige historici een Villa Urbana: een landhuis van een welgestelde stedeling of grootgrondbezitter als luxeverblijf buiten de stad. Dit type villa is uniek binnen Nederland en hiermee zou villa Backerbosch tot de absolute top van de Romeinse villa-hiërarchie behoren. 

Villa Backerbosch werd ontdekt in de jaren 1879-1880. In die tijd werd archeologisch bodemonderzoek verricht op het terrein van het huidige Rijk van Margraten, omdat hier kort tevoren Romeinse overblijfselen waren gevonden. Dit onderzoek leverde naast een schat aan bodemvondsten, de vondst van de drie forse gebouwen op. Het hoofdgebouw (dat overigens nooit in zijn geheel werd opgegraven) had een lengte van 82,7 meter. De bijgebouwen waren respectievelijk 20x9 en 34x34 meter. Bij latere opgravingen werden van het hoofdgebouw extra kamers en nog een vierde gebouw van minimaal 20x10 meter gevonden. 

Het hoofdgebouw van villa Backerbosch was van steen; de bijgebouwen bezaten funderingen van kiezel en mergel met daarop zware houten steunen, die houvast moesten geven aan de vakwerkbouw met wanden van vlechtwerk, die bepleisterd waren met leem. Op het terrein zijn talloze fragmenten van marmer en beschilderd pleisterwerk met lijstwerk en plantaardige motieven gevonden, maar ook een zilveren munt met de beeltenis van keizer Septimius Severus (146-211), een verzilverde bronzen beker op een rijkversierde drievoet en diverse gebruiksvoorwerpen van aardewerk. hiernaast werden bij de opgravingen eind 19de eeuw duidelijke sporen van brand aangetroffen, waaruit werd afgeleid dat de villa in de tweede helft van de derde eeuw in brand gestoken is. 

Tegenwoordig bevinden zich nog steeds archeologische resten van villa Backerbosch onder Golfbaan Het Rijk van Margraten. Een mooie wetenschap om even aan te denken wanneer u geniet van uw golfronde of van een lekker biertje in ons mooie clubhuis!