Zandverstuiving Het Rijk van Nunspeet

Tijdens een golfronde op landgoed Golfbaan Het Rijk van Nunspeet geniet u van de kenmerkende natuur van de Veluwe: vijvertjes, rietkragen, heideheuvels, oude vliegdennen en natuurlijk de karakteristieke zandverstuiving op Noord 6. Een zandverstuiving is een open plek in de heide waar geen enkele begroeiing optreedt en waar het zand door de wind en regen verstoven wordt.
 
Zandverstuiving hole 6

De geschiedenis van onze zandverstuiving 

Op de Veluwe zijn zandverstuivingen in de 16de eeuw ontstaan doordat heidevelden werden overbegraasd en te veel werden afgeplagd. Deze heideplaggen werden gebruikt als ondergrond voor de dieren in potstallen en schaapskooien. Doordat er te veel werd geplagd kon de hei zich niet meer herstellen, ontstonden er stuifkuilen en kreeg de wind de vrije hand. Het stuifzand werd steeds verder verspreid waardoor zandverstuivingen groter werden. Rond 1850 was een derde van de Veluwe bedekt met stuifzand. 

In deze tijd van de Woeste gronden (een naam die eeuwen lang werd gebruikt voor niet gecultiveerd terrein die geen direct nut opleverde) werd het zand van de zandverstuivingen gebruikt als metselzand of als strooizand voor op de houten vloeren. Eind 1900 was het stuifzand echter zover opgerukt dat het dorp Nunspeet erdoor bedreigd werd. Een dun laagje zand dat over nog kwetsbare plantjes terecht kwam, kon een hele oogst vernietigen. Dit was de reden dat er in het begin van de 20e eeuw grote delen heidegrond en stuifzand werden bebost. 

Tegenwoordig bedekken zandverstuivingen nog maar een paar procent van de totale Veluwe en zijn ze een Europees beschermd habitattype. Op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet vormt de zandverstuiving bovendien een bijzondere speluitdaging!