Zeldzame planten Het Rijk van Nunspeet

Een belangrijk onderdeel van GEO is de inventarisatie van alle op onze golfbaan aanwezige Flora & Fauna. Op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet hebben de specialisten van Buiting Advies twee zeer zeldzame planten aangetroffen, namelijk Klein wintergroen en Dennenorchis. 

Klein wintergroen 

Klein wintergroen (Pyrola minor) is een vaste plant, die behoort tot de heidefamilie. Deze plant wordt 5 tot 20 cm hoog en bloeit van mei tot augustus met witte of lichtroze bloempjes in een korte tros. De ronde, stevige, leerachtige bladeren zijn rozetachtig gerangschikt en blijven ook in de winter groen (groenblijvend), vandaar de naam wintergroen. 

Klein wintergroen staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als “zeldzaam en sterk in aantal afgenomen”. De plant komt bijna alleen voor in de duinen op vochtige, vrij zure en humusrijke grond. Bekend is dat er een gering aantal planten groeit op de Waddeneilanden en in de Kop van Noord-Holland. Het Klein wintergroen dat op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet is aangetroffen, zijn zover bekent de enige planten op de Veluwe! 

Dennenorchis 

Dennenorchis (Goodyera repens) is een wilde orchidee, die te vinden is in vochtige, structuurarme dennenbossen op zure en voedselarme grond. De bloemen bloeien van juli tot augustus en zijn wit tot crème wit. De bloemstengels worden 10 tot 30 cm hoog en zijn, evenals de bladeren, licht behaard. 

Dennenorchis komt maar op een aantal plaatsen in Nederland voor. Vandaar dat ook deze plant wettelijk beschermd is, en op de Nederlandse Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vaatplanten als “zeer zeldzaam” vermeld staat.